سقف کرومیت چه است؟


کرمیت سقف نو است که به صورت یک پارچه و صلب فعالیت می نماید . این دسته سقف با دقت به‌این اینکه از مزایای بیشتری بسبت به سقف های دیگر برخوردار‌است در ساختمان ها مورد به کار گیری فراوانی پیدا نموده است . از جمله خصوصیت های آن :


– عدم نیاز به شمع بندی


– یکپارچگی سقف و اسکلت


– ذیل بودن تنش در بتن


– پایداری آخری بالا


– کاهش وزن به میزان ۱۰۰ کیلوگرم بر متر مربع ( نسبت به تیرچه بلوک )


سقف کرمیت با دهنه های گشوده تا ۷۰ cm ( مسافت تیرچه ها ) و در گونه های متفاوت از جمله :


– سقف تیرچه بلوک کرمیت


– سقف کامپوزیت کرمیت


– طاق ضربی کرمیت


خصوصیات این دسته سقف بر پایه ی نشریه شماره ۹۴ اداره برنامه و دارایی انتخاب می شود .

https://www.asroon.ir/products/detail/print.aspx?id=110

سقف کرومیت

۲ – در کلیه سقفهای معرفی شده , میلگرد افت و حرارت با قطر ۶ میلیمتر کفایت می نماید . در حالتی‌که مسافت آکس تا آکس تیرچه‌ها تا ۵۰ سانتیمتر باشد , در جهت تیرچه‌ها دربین هر دو تیرچه یکی و درصورتی که مسافت آکس تا آکس تیرچه‌ها بیش تر از ۵۰ سانتیمتر باشد , در جهت تیرچه‌ها در میان هر دو تیرچه دوتا میلگرد حرارتی مایحتاج است . میلگردهای حرارتی در مغایر جهت تیرچه‌ها هر ۲۵ سانتیمتر یکی می‌بایستی اجرا در بیاید .


۳ – میلگرد تقویت ممان منفی تیرچه‌ها دستکم می‌بایستی تراز مقطعی برابر ۱۵ % تراز مدت میلگردهای کششی به عبارتی تیرچه را دارا باشد و ارتفاع آن‌ها از هر طرف یک پنجم ارتفاع تیرچه باشد . می بایست دقت نمود که‌این میلگردها را با میلگردهای تقویت برشی ( اتکای راز تیرچه ) غلط نکنیم . این میلگردها باطن جان تیرچه خم نمیخورد بلکه بصورت صاف به میلگرد فوقانی تیرچه‌ها بسته میگردد .

%D8%AA%DB%8C%D8%B1%DA%86%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D9%81%D9%84%D8%B2%DB%8C.jpg

.

۴ – در سقفهایی که توشه زنده کمتر از ۳۵۰ کیلوگرم بر متر مربع باشد , در دهانه‌های ذیل ۴ متر نیازی به کلاف میانی ( Tie Beam ) نمی باشد و در دهانه‌های فی مابین ۴ تا ۵٫۳۰ متر یک کلاف میانی و در دهانه‌های بیشتراز ۵٫۳۰ متر دو کلاف میانی ما یحتاج است . در تمام این حالات دست‌کم تراز مدت کل میلگردهای طولی کلافهای میانی می بایست برابر نصف مرحله بازه زمانی میلگرد کششی تیرچه‌ها باشد .

https://www.asroon.ir/products/detail/print.aspx?id=117


۵ – در سقفهایی که توشه زنده بیشتر از ۳۵۰ کیلوگرم بر متر مربع باشد , در دهانه‌های ذیل ۴ متر یک کلاف میانی ( Tie Beam ) و در دهانه‌های در میان ۴ تا ۷ متر دو کلاف میانی و در دهانه‌های بیشتراز ۷ متر سه کلاف میانی موردنیاز است . در تمام این حالات دست‌کم مرحله بازه کل میلگردهای طولی کلافهای میانی باید برابر کل تراز بازه زمانی میلگرد کششی تیرچه‌ها باشد .

https://www.asroon.ir/products/detail/توری-حصاری--فنس-/130/view/

سقف کرومیت

۶ – میلگرد زیگزاگ تیرچه‌ها برای هر ارتفاع تیرچه بصورت جدا باید پباده سازی گردد .


۷ – در سقفهایی که خیز مطرح نباشد می‌توان تا دهانه‌ای هم اندازه ۳۲ برابر ضخامت سقف , از این سقفها بهره مند شد . البته در صورتی خیز مطرح بوده و تیرهای اسکلت دارنده تکیه‌گاه گیردار باشند حداکثر دهانه مجاز ۲۶ برابر ضخامت سقف و در‌حالتی که تیرهای اسکلت دارنده تکیه‌گاه بی آلایش باشند حداکثر دهانه مجاز ۲۰ برابر ضخامت سقف می باشد .


۸ – درین سقفها در صورتی‌که میلگرد زیگزاگ برای برش انتهایی محاسبه شود , نیازی به تقویت برشگیر ( اتکای راز تیرچه ) نیست . اما چنانچه میلگردهای زیگزاگ برش انتهایی را جوابگو نباشند می بایست از تقویت برشی ( اتکا ) طبق محاسبه به کار گرفت .


.

نکته قابل توجه : پی بردن این نکته قابل توجه است که محدودیت و تعدد اشکال سقفهای تیرچه و بلوک قابل انجام دقیقاً بستگی بوجود گونه های بلوکه‌های سقفی جان دار در بازار دارااست و از آن جا که بدلیل حجم و وزن فراوان بلوکه‌های سقفی عملاً اتوبار آن از یک نقطه مرزوبوم به نقطه‌ای دیگر مقرون به صرفه نمیباشد.


https://www.asroon.ir/products/detail/تیرچه-کرومیت/118/view/

/ 0 نظر / 53 بازدید